Ар Тарап: Чиновниктердин «Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргө илем» жоругу качан бүтөт?