319

Ар Тарап: Кен байлыктар биздики, пайда көргөн – башкалар