207

Элет: Уулуу заттар көмүлгөн жайга кам көрүлбөй келет