388

Эколог Б. Жээнбаев: “Уран калдыктарын сактоочу жайларга мониторинг жүргүзүү зарыл”