189

Сереп: Ичип-жеген соң, таштандысын ТАШТАП кеткен УЯТЫ жоктор