208

Таң Шоола: Нурмат Садыров “Апам мени “сары сары сапсарым”, деп эркелетет”