Сайтыбыз жаңыртуу иштерине байланыштуу убактылуу жабык.

Мурдагы макалаларды сиз эски сайтыбыздан таба аласыз.
Ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз
жана бираз убакыттан соң Сизди кайрадан ушул дарек менен күтөбүз!В связи с обновлением сайт временно закрыт.

Предыдущие материалы Вы можете найти на старом сайте.
Приносим извинения за причиненные неудобства
и через некоторое время снова ждем Вас по этому адресу!