69,84
77,00
1,09
0,17
Бишкек +5°C +5°C

Каналдын өкүлдөрү