Көрсөтүүлөр программасы

Программа телеканала НТС  17.09.- 23.09.18

 

17.09.18  Понедельник

 

7:00     «ТАҢ ШООЛА»

10:00   «ЖУМАЛЫК»

10:40   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

11:30   «MUSICHALL: БАСТА»

13:00   Телесериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

16:00   «НОВОСТИ НТС»

16:15   «АЗАТТЫК»

16:30   «ТАҢ ШООЛА»

18:30  «КЫЗЫКТУУ TOP CHART»

19:00   «ЭЛЕТ»

19:40   «ЭЖЕ-СИНДИЛЕР»

20:20   Аю гранд комфорт тартуулайт: «БАРДЫГЫ ҮЙҮБҮЗ ҮЧҮН»

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» с Ассоль Молдокматовой

23:55   «ПАРАЛЛЕЛИ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

18.09.18  Вторник

 

7:00     «УТРО LIVE»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:40   «ЭЖЕ-СИНДИЛЕР»

11:30   «MUSICHALL: ЗВЕРИ»

13:00   Телесериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «ПРЯМАЯ РЕЧЬ» с Айжан Казакбаевой

16:00   «НОВОСТИ НТС»

16:15  «АЗАТТЫК»

16:30   «УТРО LIVE»

18:30   «TOP CHART НОВОСТЕЙ»

19:00   «ТВ КАЙГУУЛ»

19:40   «АР-ТАРАП»

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «АЛТЫН ШЕФ»

22:35   «ТВ КАЙГУУЛ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание.

 

19.09.18  Среда

 

7:00    «ТАҢ ШООЛА»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:40   «АР-ТАРАП»

11:30   «ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

12:00   «ТВ КАЙГУУЛ»

12:30   «ЭЛЕТ»

13:00   Телесериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «АЛТЫН ШЕФ»

16:00   «НОВОСТИ НТС»

16:15   «АЗАТТЫК»

16:30   «ТАҢ ШООЛА»

18:30  «КЫЗЫКТУУ TOP CHART»

19:00   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

19:40   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «СЕКРЕТ ВЛАСТИ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание.

 

20.09.18  Четверг

 

7:00     «УТРО LIVE»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:40   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

11:30  «IM SINGER KAZAKHSTAN»

13:00   Телесериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

16:00   «НОВОСТИ НТС»

16:15   «АЗАТТЫК»

16:30   «УТРО LIVE»

18:30   «TOP CHART НОВОСТЕЙ»

19:00   «ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»

19:40   «АР-ТАРАП»

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «БОРОНЧУ ШОУ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание.

 

21.09.18  Пятница

 

7:00     «ТАҢ ШООЛА»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:40   «АР-ТАРАП»

11:30   Фильм «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»

13:00   Телесериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» с Ассоль Молдокматовой

16:00   «НОВОСТИ НТС»

16:15   «АЗАТТЫК»

16:30   «ТАҢ ШООЛА»

18:30   «MILLIONERBALL». Реалити-шоу

19:00   «МУЗЫКА БЕЗ КРЫШИ»

19:40   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «М-1» Международный турнир по смешанным единоборствам

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:30   «М-1» Международный турнир по смешанным единоборства

0:20     Ночное вещание.

 

22.09.18  Суббота

 

8:00     Фильм «ПОНТ»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:40   «ЭЛЕТ»

11:00   Телесериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

13:00   «М-1» Международный турнир по смешанным единоборствам

15:05   «ЭЖЕ-СИНДИЛЕР»

16:00   Сериал «ЧЕЛНОЧНИЦЫ»

18:00   Фильм «»

19:30   «MILLIONERBALL». Реалити-шоу

20:00   «ТВ КАЙГУУЛ»

20:30   «ЖУМАЛЫК»

21:10   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:20   «КЫЗЫКТУУ TOP CHART»

22:00   «БОРОНЧУ ШОУ»

23:00   Ночное вещание.

 

23.09.18  Воскресенье

 

7:00     Фильм «МОСКВА СҮЙҮҮСҮ»

8:30     Мультфильм

10:00   «ЖУМАЛЫК»

10:50   «ЧЕЛОВЕК И ПРАВО»

11:00   Телесериал «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

13:00   «М-1» Международный турнир по смешанным единоборствам

15:05   «MILLIONERBALL». Реалити-шоу

15:30   «МУЗЫКА БЕЗ КРЫШИ»

16:00   «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» с Ассоль Молдокматовой

16:45   «ПРЯМАЯ РЕЧЬ». С Айжан Казакбаевой

17:25   «АЛТЫН ШЕФ»

18:05   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

18:35   «ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

19:00   «ЫР БЕЛЕК»

20:00   «ТВ КАЙГУУЛ»

20:30   «ИТОГИ НЕДЕЛИ»

21:10   «МИР УДИВЛЯЕТ…»

21:30   Аю гранд комфорт тартуулайт: «БАРДЫГЫ ҮЙҮБҮЗ ҮЧҮН»

21:40   «IM SINGER KAZAKHSTAN»

23:40  Ночное вещание.