84,79
101,18
1,11
0,20
Бишкек -1°C

Көрсөтүүлөр программасы

 

26.11.20  Четверг

Профилактические работы

16:00   НОВОСТИ НТС

16:15   «СЕЛКИНЧЕК» Радио долбоору

18:00   «УТРО LIVE» (повтор)

19:15   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» с Салтанат Кудайбердиевой

19:40   «АР-ТАРАП»

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:10   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ЭЛЕТ»

22:30   «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

27.11.20  Пятница

7:00     «ТАҢ ШООЛА»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:35   «ПАРАЛЛЕЛИ»

10:40   «ЭЛЕТ»

11:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

12:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

12:10   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

13:00   «НОВОСТИ НТС»

13:10   Художественный фильм

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

16:00   «НОВОСТИ НТС

16:15   «СЕЛКИНЧЕК» Радио долбоору

18:00   «ТАҢ ШООЛА» (повтор)

19:10   «АЛТЫН ШЕФ»

19:40   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:10   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ЭЛЕТ»

22:30   «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

28.11.20  Суббота

09:30   «ЧИБИ МАРУКО ЧЯН» Мультфильм

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:35   «ПАРАЛЛЕЛИ»

10:40   «ЭЛЕТ»

11:10   «ОТКРЫТЫЙ УРОК»

11:30   «АР ТАРАП» ток-шоу

12:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

13:00   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» с Салтанат Кудайбердиевой

13:30   «ЭСИМДЕ»

14:15   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

15:05   «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» с Ассоль Молдокматовой

15:50   «КАРТИНА МАСЛОМ»

16:40   Художественный фильм

18:10   «KG ТАЙ»

19:20   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» с Салтанат Кудайбердиевой

19:30   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «ЖУМАЛЫК»

21:10   «МЕКТЕП ШАЙЛООСУ» Телесериалы

21:40   «КОШ ЖЫЛДЫЗ»

23:40   Ночное вещание.

 

29.11.20  Воскресенье

10:00   «ЖУМАЛЫК»

10:40   «ФЕНИКС» Мультфильм

11:10   «ОТКРЫТЫЙ УРОК»

11:30   «МЕКТЕП ШАЙЛООСУ» Телесериалы

12:00   «ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ»

12:30   Художественный фильм

14:00   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

15:00   «ОТКРЫТЫЙ УРОК»

15:30   «АЛТЫН ШЕФ»

16:00   Художественный фильм

18:10   «KG ТАЙ»

19:00   «МУЗЫКА БЕЗ КРЫШИ»

19:30   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «ИТОГИ НЕДЕЛИ»

21:20   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:30   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

22:20   «ШЕРБЕТ ШОУ»

23:00   Ночное вещание.

 

Программа телеканала НТС  30.11.20 — 6.12.20

 

30.11.20  Понедельник

7:00     «ТАҢ ШООЛА»

10:00   «ИТОГИ НЕДЕЛИ»

10:40   «ПАРАЛЛЕЛИ»

10:50   «АЗИЯ 360»

11:15   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

12:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

12:10   «ЭСИМДЕ»

13:00   «НОВОСТИ НТС»

13:10   Художественный фильм

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

16:00   «НОВОСТИ НТС»

16:15   «СЕЛКИНЧЕК» Радио долбоору

18:00   «ТАҢ ШООЛА» (повтор)

19:40   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:10   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» с Ассоль Молдокматовой

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

1.12.20  Вторник

7:00     «УТРО LIVE»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:35   «ПАРАЛЛЕЛИ»

10:40   «ТВ КАЙГУУЛ»

11:05   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

11:55   «АЗАТТЫК»

12:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

13:00   «НОВОСТИ НТС»

13:10   Художественный фильм

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

16:00   «НОВОСТИ НТС

16:15   «СЕЛКИНЧЕК» Радио долбоору

18:00   «УТРО LIVE» (повтор)

19:15   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» с Салтанат Кудайбердиевой

19:40   «АР-ТАРАП»

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:10   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ТРИБУНА»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

2.12.20  Среда

7:00     «ТАҢ ШООЛА»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:40   «ТРИБУНА»

11:15   «АР-ТАРАП»

12:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

12:10   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

13:00   «НОВОСТИ НТС»

13:10   Художественный фильм

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «АЛТЫН ШЕФ»

16:00   «НОВОСТИ НТС

16:15   «СЕЛКИНЧЕК» Радио долбоору

18:00   «ТАҢ ШООЛА» (повтор)

19:40   «АР-ТАРАП»

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:10   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ЭЛЕТ»

22:30   «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

3.12.20  Четверг

7:00     «УТРО LIVE»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:35   «ПАРАЛЛЕЛИ»

10:40   «ТВ КАЙГУУЛ»

11:10   «АР-ТАРАП»

11:45   «ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ»

12:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

12:10   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

13:00   «НОВОСТИ НТС»

13:10   Художественный фильм

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

16:00   «НОВОСТИ НТС

16:15   «СЕЛКИНЧЕК» Радио долбоору

18:00   «УТРО LIVE» (повтор)

19:15   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» с Салтанат Кудайбердиевой

19:50   «РОЗЫГРЫШ КЫРГЫЗ-ЛОТО»

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:10   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ЭЛЕТ»

22:30   «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

4.12.20  Пятница

7:00     «ТАҢ ШООЛА»

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:35   «ПАРАЛЛЕЛИ»

10:40   «ЭЛЕТ»

11:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

12:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

12:10   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

13:00   «НОВОСТИ НТС»

13:10   Художественный фильм

15:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

15:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

16:00   «НОВОСТИ НТС

16:15   «СЕЛКИНЧЕК» Радио долбоору

18:00   «ТАҢ ШООЛА» (повтор)

19:10   «АЛТЫН ШЕФ»

19:40   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «НОВОСТИ НТС»

21:05   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:10   «АЗАТТЫК»

21:30   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

22:05   «ЭЛЕТ»

22:30   «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

23:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

23:40   Ночное вещание

 

5.12.20  Суббота

09:30   «ЧИБИ МАРУКО ЧЯН» Мультфильм

10:00   «ЖАҢЫЛЫКТАР»

10:35   «ПАРАЛЛЕЛИ»

10:40   «АЗИЯ 360»

11:10   «ОТКРЫТЫЙ УРОК»

11:30   «АР ТАРАП» ток-шоу

12:15   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

13:00   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» с Салтанат Кудайбердиевой

13:30   «ЭСИМДЕ»

14:15   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

15:05   «ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР» с Ассоль Молдокматовой

15:50   «КАРТИНА МАСЛОМ»

16:40   Художественный фильм

18:10   «KG ТАЙ»

19:20   «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» с Салтанат Кудайбердиевой

19:30   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «ЖУМАЛЫК»

21:10   «МЕКТЕП ШАЙЛООСУ» Телесериалы

21:40   «ТВ КАЙГУУЛ»

22:05   «КОШ ЖЫЛДЫЗ»

0:40   Ночное вещание.

 

6.12.20  Воскресенье

10:00   «ЖУМАЛЫК»

10:40   «ФЕНИКС» Мультфильм

11:10   «ОТКРЫТЫЙ УРОК»

11:30   «МЕКТЕП ШАЙЛООСУ» Телесериалы

12:00   «ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ»

12:30   Художественный фильм

14:00   «ЭЖЕ-СИҢДИЛЕР»

15:00   «ОТКРЫТЫЙ УРОК»

15:30   «АЛТЫН ШЕФ»

16:00   Художественный фильм

18:10   «KG ТАЙ»

19:00   «ТВ КАЙГУУЛ»

19:30   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

20:30   «ИТОГИ НЕДЕЛИ»

21:20   «ПАРАЛЛЕЛИ»

21:30   «АЧЫГЫН АЙТКАНДА» Ток-шоусу Назира Кадыева менен

22:20   «ШЕРБЕТ ШОУ»

23:00   Ночное вещание.